Rob van de Velde

Uitvaartverzorging met alle begrip

Opbaren

In overleg met de nabestaande kan de opbaring in een uitvaartcentrum plaatsvinden. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.
Opbaring thuis is ook een mogelijkheid. Misschien kiest u als nabestaanden wel voor deze mogelijkheid. Dit kan op twee manieren.

1 De overledene wordt opgebaard in een kist. Hieronder bevindt zich een koelplaat.
2 De overledene wordt op bed opgebaard. Dit gaat door middel van een bedkoeling.

In samenspraak met u bepaalt u de duur van de opbaring. Een aantal uren of dagen op bed en later in de kist, of overbrengen naar een uitvaartcentrum zijn dus goed mogelijk.

Verzorgen van overledenen

Ieder overledene heeft recht op een goede, laatste zorg zodat hij of zij netjes gewassen, verzorgd en gekleed is. Uiteraard kunnen wij die laatste zorg geven. Maar ook nabestaanden kunnen prima invulling aan deze taak geven. Waar gewenst zullen wij in dat geval assisteren of adviseren.

Rouwbezoeken / Afscheid nemen

Wanneer iemand thuis is opgebaard is er veel ruimte voor afscheid, althans voor de nabestaanden in de directe kring. De bezoekmogelijkheden worden als regel door de nabestaanden aangegeven. Ook bij opbaring in ons Mortuarium in Vinkeveen (of een ander rouwcentrum naar keuze) is er veel vrijheid maar er zijn ook wat beperkingen. Wij maken onderscheid tussen officieel rouwbezoek en een familiebezoek. Officieel rouwbezoek is een bezoek welke in de rouwcirculaire en/of advertentie is aangegeven. Om privacy voor u en uw bezoekers te waarborgen willen wij dat alle bezoeken, klein en groot, op afspraak plaatsvinden. De officiële bezoeken (die ook op de circulaire of advertentie staan) worden tijdens het bespreken van de uitvaart vastgelegd. Voor familiebezoeken is slechts een telefoontje vooraf voldoende.