Rob van de Velde

Uitvaartverzorging met alle begrip

Nazorg

Omdat wij het van belang vinden dat u, als direct nabestaande, steun en begeleiding krijgt na een overlijden, bieden wij als extra dienstverlening nazorg aan. Een toegevoegde waarde vinden wij. Wij willen u als nabestaande een helpende hand bieden in een vaak moeilijke tijd.

Onze nazorg wordt verleend door een professioneel opgeleid maatschappelijk werkster – gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking – en staat garant voor een hoge mate van deskundigheid en discretie. Zij kan u begeleiden bij sociaal-maatschappelijke vragen en geeft zonodig emotionele ondersteuning.

Wij zijn van mening dat onze service niet ophoudt na een uitvaart en dat nazorg bij onze dienstverlening hoort!